ဆုံးဖြတ်ချက်ချတဲ့အခါ မသိစိတ်နောက်ကနေ သိစိတ်နဲ့ ပြန်သုံးသပ်ဖို့ အရေးကြီးတဲ့အချက်