“မ” ဆိုတဲ့စကားလုံးအပေါ်မှာ ကျွန်တော်တို့မသိစိတ်က အလုပ်မလုပ်ပါဘူး