သင့်မသိစိတ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ အချက် (၇) ချက်